ROZHOVOR: Petr Kadlec: Jde dohromady barefoot a ortopedická protetika?

Chůze, pohyb a zdraví

ROZHOVOR: Petr Kadlec: Jde dohromady barefoot a ortopedická protetika?

Co znamená ortopedická protetika? Jaké jsou nejčastější vady nohou, které řeší odborník Petr Kadlec a jaký je jeho vztah k barefoot botám? Čtěte rozhovor.

Petr Kadlec je ortotik-protetik a zkušenosti z praxe nasbíral v několika protetických firmách, kde se věnoval výrobě individuálních ortopedických pomůcek. Co si představit? Protézy pro pacienty po amputaci, končetinové ortézy pro handicapované děti, zaměřování mír pro šití individuální obuvi, nebo také výrobu ortopedických a senzomotorických stélek.

Své poznatky a zkušenosti z protetické praxe nyní aplikuje v podologické ambulanci ve Zlínském kraji. Zde se věnuje zejména funkčnímu vyšetření chodidel a chůze s možností komplexního řešení problému včetně výroby individuálních stélek a poradenství ohledně správného výběru obuvi. Při práci je v kontaktu s fyzioterapeuty i lékaři, aby zdravotní problémy klientů byly řešené vždy komplexně.

Petře, ortopedická protetika je relativně neznámý obor. Můžete nám tuto oblast trochu přiblížit?

Jde o rozsáhlý obor ve zdravotnictví, do kterého spadá celá řada podskupin. Ortotik-protetik vyrábí například končetinové či trupové ortézy, protetické vybavení pro pacienty po amputacích, ortopedické stélky, šije individuální ortopedickou obuv apod. Pomůcky vyrábí klientům buď individuálně na míru, nebo jsou předávané pomůcky sériové. Vše samozřejmě záleží na konkrétním zdravotním problému a potřebách každého klienta.

Jak se na ortopedickou protetiku vlastně mohu dostat? Potřebuji třeba nějaké doporučení od lékaře?

Je to velmi individuální, tj. podle typu poptávané pomůcky a zdravotního stavu klienta. Pokud klient potřebuje jednodušší pomůcku, jako je například sériová stélka do obuvi, podpatěnka, meziprstový korektor apod., tak může na ortopedickou protetiku přijít kdykoliv, bez jakéhokoliv doporučení od lékaře a pomůcku bude hradit jako samoplátce.

Většina vyráběných pomůcek je však individuální a velmi nákladná a bez doporučení od odborného lékaře se klient neobejde – jde o vypsání poukazu či žádanky. Odbornost předepisujícího lékaře je vždy daná typem konkrétní pomůcky. Ani u složitějších pomůcek ale člověk chybu neudělá, když navštíví přímo ortopedickou protetiku a tam se na celý správný postup zeptá.

Dozví se spoustu důležitých informací (kterého lékaře má navštívit, jaký poukaz je potřeba přinést, jak bude probíhat proces schvalování pomůcky na zdravotní pojišťovně, jakým způsobem se bude pomůcka vyrábět a podobně).

Co přesně znamená individuální pomůcka?

Je to zdravotní pomůcka vyrobená přímo na míru pro konkrétního klienta a nelze ji paušálně použít pro někoho dalšího. Odběr měrných podkladů probíhá individuálně dle dané pomůcky. Může se jednat třeba o sádrování, skenování, dobroušení pomůcky na míru, nahřátí a plastická korekce apod.

Jakou roli hraje v procesu výroby pomůcek fyzioterapeut?

Velkou. U většiny vyráběných zdravotních pomůcek totiž platí, že samy o sobě téměř nic nevyřeší. Zjednodušeně by se dalo říci, že jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Vždy je třeba předanou pomůcku doplnit řádnou edukací, průběžnými kontrolami a zejména pravidelným cvičením pod vedením fyzioterapeuta.

Z hlediska časové osy lékař zdravotní pomůcku předepíše, protetik pomůže klientovi se schválením pomůcky na zdravotní pojišťovně, zajistí výrobu a pak proškolení k používání pomůcky, ale ve výsledku nejvíc času s klientem stráví právě fyzioterapeut. Právě on klienta vede, cvičí s ním, vše kolem zdravotního stavu i pomůcky konzultují a snaží se využít plný potenciál klienta i předané zdravotní pomůcky.

V praxi se mi osvědčilo být s fyzioterapeutem ve spojení již při úvodní konzultaci s klientem. Tímto postupem se často předejde řadě nedorozumění a ještě před zahájením výroby se ověří, že plánovaná pomůcka bude korespondovat s dlouhodobým cílem terapie.

Pokud se stanu pacientem ortotika-protetika, je to navždy, nebo jde o dočasnou péči?

To záleží, jaký typ zdravotní pomůcky s protetikem řešíte. Pokud by šlo například o ortopedické stélky nebo poúrazovou končetinovou ortézu, pak je hlavním cílem terapie nosit pomůcky pouze nezbytně nutnou dobu a díky fyzioterapii a proaktivnímu přístupu klienta zlepšit jeho zdravotní stav natolik, že se bez ortopedické pomůcky obejde úplně, nebo ji bude nosit pouze příležitostně dle potřeby.

U složitějších případů, kdy jde například o pomůcky pro pacienty po amputaci, klienty s těžkými ortopedickými či neurologickými vadami apod., samozřejmě platí, že se bez zdravotní pomůcky v každodenním životě neobejdou a komunikace mezi klientem a protetikem je dlouhodobého charakteru.

Jaká je vaše specializace?

Mým zaměřením jsou končetinové dětské ortézy, senzomotorické a ortopedické stélky a s tím související funkční vyšetření chodidel. Přirozenou návazností těchto oblastí je také doporučení vhodné obuvi, do které klient bude pomůcku nosit.

Ze sociálních sítí vyznívá, že aktuálně nepracujete přímo na ortopedické protetice, ale věnujete se živnosti v oblasti podologie. Říkám to správně?

Ano. Minulý rok jsem se začal věnovat vlastní praxi, kterou jsem rozjel v Luhačovicích a nově také ve Vizovicích na Zlínsku. V ambulanci se věnuji dospělým klientům i dětem a hlavním cílem je komplexní vyšetření chodidel a návrh vhodného individuálního postupu. Řešení může spočívat např. v doporučení režimových opatření, ve vysvětlení vhodných cviků, výrobě individuálních stélek nebo třeba v doporučení vhodné obuvi.

‌Jaké potíže nejčastěji přivedou k vám do podologické ambulance dospělé?

Nejčastěji jsou to různé deformity a bolesti v oblasti chodidel, jako je například vbočený palec, kladívkové prsty, patní ostruha, bolest klenby a otlaky.

‌Mají tyto problémy u dospělých nějaký společný původ?

Příčina je vždy individuální a záleží na mnoha okolnostech, které v rámci vyšetření zjišťuji. Společným bodem však zpravidla bývají dlouhodobé špatné návyky, kdy chodidlům nevěnujeme z dlouhodobého hlediska žádnou pozornost a upozaďujeme je – do doby, než se ozve nějaký problém. Dalším důležitým faktorem, který často problémům s chodidly přispívá, bývá nošení nevhodné obuvi. Tyto dva body řeším téměř u každého klienta.

Proč přicházejí rodiče s dětskými pacienty?

U dětí asi nejvíc řeším valgózní postavení kotníků, špatné postavení celých dolních končetin, plochonoží aj. Důraz kladu také na výběr vhodné obuvi, která může mít zejména u dětí na zdravý vývoj chodidel obrovský vliv. U dětí bych také rád zmínil, že pokud se rodičům na pohybu dětí cokoliv nezdá, ať ihned vyhledají odborníka, který se daným tématem zabývá (lékař, fyzioterapeut, podolog).

U dětí opravdu není na co čekat. Ze své praxe mám vypozorované, že čím dříve se pohybové problémy dětí začnou řešit, tím efektivnější je jejich náprava.

Lze říct, že na některé z výše zmíněných vad/deformit má vliv klasická obuv?

Na to nemám jednoduchou odpověď. Problém s chodidly (a nejen chodidly) bývá vždy multifaktoriální, takže za příčinou problému pokaždé stojí více skutečností, které je zapotřebí v rámci vyšetření odhalit. S klientem pak pracujeme na jejich změně a odbourání. Je ale pravda, že jeden z častých faktorů bývá právě nevhodná obuv, která z dlouhodobého hlediska může přispívat ke vzniku celé řady problémů.

Například výše zmíněné kladívkové prsty, vbočený palec apod. Obuv má totiž obecně vliv na celou řadu věcí. Může měnit kvůli podpatku těžiště těla, může utlačovat prsty a měnit funkci celého chodidla, může například z důvodu vyšší hmotnosti či své tuhosti měnit pohybové vzory apod.

Řešíte vhodnou obuv také při výrobě ortopedických pomůcek?

Ano. Většina vyráběných ortopedických pomůcek, které jsou určené na chůzi, musí být pro správné výsledné fungování také doplněná vhodnou obuví. Odběr měrných podkladů pro výrobu takové ortopedické pomůcky se provádí obvykle pomocí sádrování nebo skenováním a probíhá standardně v zatížení (ve stoji). A zde přichází velký problém, kdy klienti následně musejí řešit otázku, jakou obuv vlastně vybrat, aby se i s pomůckou do bot vešli.

Lze kombinovat ortopedické pomůcky s barefoot obuví?

Bývá to dokonce vhodné. V praxi ortopedické pomůcky s barefootovou obuví velmi rád kombinuji, protože se ve výsledku skvěle doplňují. Pokud má klient zdravotní problém a musí nosit nějakou pomůcku (stélka, ortéza aj.), tak zpravidla platí, že pomůcka provádí s tělem veškerou potřebnou korekci – a požadavky na obuv se obecně zužují.

Obuv nošená v kombinaci s ortopedickou pomůckou by měla být zejména lehká, flexibilní a prostorná, aby se do ní skvěle vešlo chodidlo i s ortopedickou pomůckou. Všechny tyto parametry barefoot obuv splňuje, proto ji lze s ortopedickými pomůckami pěkně kombinovat. Je však dobré toto téma vždy probrat s technikem, který pomůcku vyrábí a který vhodnou obuv k dané pomůcce sám doporučí dle individuální situace.

Jste zastánce barefoot. Komu však tyhle boty nedoporučíte?

Člověk se musí v barefoot obuvi oproti té konfekční na chůzi více soustředit, tělo při pohybu kontrolovat, přizpůsobovat tempo a styl chůze povrchu apod. Barefoot obuv podle mě nic neodpouští. Na prvním místě je správná funkce chodidla. Obuv tvoří pouze jakýsi obal. Proto barefoot obuv rád doporučuji klientům, kteří mají chodidla naprosto v pořádku, nebo pouze s drobnými odchylkami.

S doporučením jsem však velmi opatrný, když je právě funkce chodidla narušená a obuv nemůže chodidlo pouze slepě kopírovat. Jde o klienty, kteří mají ortopedickou či neurologickou vadu, výraznou nestabilitu v oblasti kotníků, mají snížené či zvýšené svalové napětí, chodidla jsou více senzitivní apod. Právě u těchto případů často barefoot obuv doplňuji také o vhodnou pomůcku, která konkrétní zjištěný problém cíleně koriguje. Může se jednat například o patní klínek, stélku, nebo třeba ortézu.

Dokáže odborník u vlastních dětí odhalit potenciální problém dřív, než se z něj problém stane, anebo i děti odborníků mohou skončit v péči specialistů? Nemyslím tím vrozenou vývojovou vadu, ale třeba valgózní kotníky?

Asi je pravda, že moje děti jsou víc pod drobnohledem než třeba děti mých kamarádů. Až se občas musím i krotit. Snažíme se cvičit, dávám pozor na vhodnou obuv, vhodné pohybové aktivity, víc mi vadí zlozvyky apod. Ovšem odhalit u dětí problém dřív, než se vůbec vyskytne, dokáže podle mě jenom zkušený dětský fyzioterapeut. A to já nejsem.

I proto rád s fyzioterapeuty spolupracuji a rodiče s dětmi za nimi posílám. Já byl s dcerou také u několika fyzioterapeutů – a jejich rady byly k nezaplacení. Neskutečně nás to v našem problému posunulo a jsem za tyto návštěvy moc vděčný.

Petře, jaký model barefoot máte právě na noze a co vás na něm baví?

Mně nejvíc vyhovuje značka LEGUANO. Super zkušenosti mám s modely GO, HUSKY a aktuálně mám zálusk na model BEAT. Značka LEGUANO mě nadchla především kvalitou zpracování, nízkou hmotností a svojí flexibilitou. Občas mám při chůzi pocit, že jsem bosky… že na noze žádné boty ani nemám. Je to docela návykové.

Bc. Petr Kadlec

Ortotik-protetik a podolog. V rámci podologické ambulance se zaměřuje na vyšetření a diagnostiku chodidel s následným návrhem vhodného řešení problému. Klientům během vyšetření radí také s výběrem vhodné obuvi. Působí v Luhačovicích. 

Kam dál povedou vaše kroky:

Související produkty

LEGUANO AKTIV Black 1 LEGUANO AKTIV Black 13
Běh Posilovna Město

LEGUANO AKTIV Black | Barefoot tenisky

3 990 Kč
Skladem
AFFENZAHN SNEAKER KNIT HAPPY SHARK Blue 1 AFFENZAHN MINIMAL LOWCUT KNIT SHARK S Blue 2
-25%

AFFENZAHN SNEAKER KNIT HAPPY SHARK Blue | Dětské barefoot tenisky

1 960 Kč 1 470 Kč
Skladem
PEGRES SANDÁLKY BF20 Černé 1 PEGRES SANDÁLKY BF20 Černé 2
-50%

PEGRES SANDÁLKY BF20 Černé | Dětské barefoot sandály

990 Kč 495 Kč
Skladem

BAREFOOT Magazín Jaro/Léto 2023

79 Kč
Skladem