PODCAST: Bc. Edita Prošková: Patní ostruha a bolesti v oblasti paty

PODCAST: Bc. Edita Prošková: Patní ostruha a bolesti v oblasti paty PODCAST: Bc. Edita Prošková: Patní ostruha a bolesti v oblasti paty

Chůze, pohyb a zdraví Podcast naBOSo